Dyk Mühle

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Yeni Yangın Alarm ve Kıvılcım Söndürme Sistemi

Son haftalarda, yeni yangın alarm sistemimiz için yüzlerce metre kablo döşemek için çok sayıda elektrikçi tesisimizdeydi. Ayrıca çok sayıda kıvılcım detektörü ve kıvılcım söndürme sisteminin de kurulumu yapılmıştır.

Bu sistemi devreye sokmaya hiçbir zaman ihtiyaç duymayacağımızı umuyoruz.

 

Sel Baskınından Koruma Sisteminin Tamamlanması

Haziran 2006’un sonlarına doğru meydana gelen, son 300 Yılın en büyük sel baskını nedeniyle Dyk Mühle’nin arazisinde daha da fazla koruyucu önlemlerin alınması gerekti. Bu önlemlere bir trafo istasyonu, sabit pompa istasyonları ve birden fazla betonarme duvar da dahildi.

Akut durumlar için, düzenli olarak uygulaması yapılan bir acil durum planı hazırlanmıştır.

 

Nijerya için İlk CMS Tahıl Değirmen Sisteminin İhracatı

Raabs/Thaya lokasyonunda Nijerya için ilk CMS Tahıl Değirmen Sisteminin üretimi için çalışmalara tam gaz verilmiştir. Bu amaçla geniş bilgi birikimleri ve pratik tecrübeleri ile CMS Sistemini kısa sürede tamamlamayı başaran çok sayıda değirmen inşaat uzmanı görevlendirilmiştir.

Tahıl ön temizliği, ara depo, 1 adet CMS temizleme konteynırı ve 2 adet CMS öğütme konteynırından oluşan sistem, 2007 ortalarında gemi ile Nijerya’ya sevk edilmiştir.

 

Su Baskınına Karşı Koruyucu Önlemler

Dyk Mühle’nin fabrika arazisinde su baskınına karşı bir dizi diğer koruyucu önlemler alınmıştır. Haziran 2006 sonlarında meydana gelen, son 300 yılın en büyük su baskını olarak nitelendirilen afet, mevcut tedbirlerin maalesef halen yetersiz kaldığını göstermiştir. Yeni bir barajın inşası, yeni sabit pompa istasyonlarının kurulumu gerçekleştiriliyor ve mevcut dam yerine, bir çelik-beton duvarının dikilmesi planlanıyor ve ayrıca akut durum için bir acil durum plan tatbikatı gerçekleştiriliyor.

Ancak, bu tür bir afetin bir daha gerçekleşmemesi tabii ki hepimizin temennisidir!